Játékok és mesék gyermekeink fejlődéséhez és lelki békéjéhez

Ezen írásomban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyermekeink egészséges fejlődéséhez és a mindennapi örömeik biztosításához mennyire fontos, hogy koruktól függetlenül beleférjen a játék, az esti mese/olvasás a mindennapjaikba. Ahhoz, hogy képességeink fejlődhessenek, felnőttkorunkra kiteljesedhessünk fontos, hogy bizonyos képességeket gyermekkorban elsajátítsunk az élet kihívásaival való sikeres megküzdéshez. Ebben a tanulási folyamatban a játékélménynek és a képzeleti világnak, a meséknek kiemelkedő szerepük van.

Gyermekkorban először az úgynevezett funkciójáték jelenik meg, amelynek lényege a begyakorlás. A tárgyakkal való egyszerű, ismétlődő mozdulatokkal, bármely mozgásos tevékenységgel a gyermekek részben fejlesztik mozgáskoordinációjukat, finommotorikájukat, részben pedig a hatékonyság, az omnipotencia-érzés megtapasztalásával fejlődik önbizalmuk is.

A következő lépcső az alkotójáték, ahol a gyermekek több dologból, legyenek ezek fazekak, vagy építőkockák összeépítenek valamit. Azaz rendszert alkotnak. A szabad játék következő lényeges fajtája a mintha-játék, amikor szimbólumokon keresztül egy-egy helyzetet modellezve játszanak a gyermekek. Például orvososat a macijukkal, mintha a gyermek lenne az orvos és a maci a beteg. Az élethelyzetek eljátszásával fejlődnek a gyermek kognitív képességei és emocionális világa.

Nagyobbacskáknál megjelennek a szabályjátékok és a társasjátékok, amelyek a kognitív képességek, mint például a logika, és az érzelmi intelligencia fejlesztésével többek között a társas életre is felkészítik őket. Játék közben a gyermekek megtanulják megélni, felismerni és kifejezni érzelmeiket. A közös játék nyújtotta örömök mellett, mivel megtapasztalják a játszótársak érzelmeit is, azok felismerésével és megértésével fejlődik a gyermekek empátiája és kommunikációja, valamint érzelemszabályozásuk is. A játékok során természetes úton tapasztalják meg a gyermekek a sikert, a kudarcokat, a feszültségek, indulatok kezelését, a konfliktusok megoldását, sőt ekkor alakítják ki a világról és az emberekről való elképzeléseiket is.

A kutatások szerint, amikor egy gyermek teljesen bevonódik egy játékba (flow-élmény), akkor kreativitásuk, problémamegoldó készségük kerül a fejlődés fókuszába. Ez a kreativitás az, ami a megküzdést (coping), illetve az érzelmi stresszel szembeni ellenálló képességet (reziliencia) fejleszti. Ebből következik, hogy a játéknak és meséknek nagyon fontos szerep jut a szorongások leküzdésében is. A mesék, illetve játékok modellálják a problémahelyzeteket, így a képzelet világában, veszélyek nélkül lehet kipróbálni a megoldásokat. A próbálkozások során nemcsak a megküzdés fejlődik, hanem a játék során felmerülő érzelmek megélésével fel is dolgozza azokat a gyermek. Érdemes figyelni, hogy gyermekünk aktuális játékaiban, éppen kedvelt meséjében milyen konfliktus jelenik meg, mert általában azzal a konfliktussal küzd saját maga is.

A mesék oldják a gyermeki feszültségeket, szorongásokat, megnyugtatják gyermekeinket és vigaszt nyújtanak nekik. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznom, hogy a mesenézés nem egyenértékű az olvasással vagy szabad szóban történő meséléssel. A saját belső képek által ugyanis a gyermek feldolgozza az indulatait, szorongásait, rendszerezi az új ismereteket, azaz a világról és magáról való tudását a saját belső képeibe helyezi, amely belső képeket vetíti ki majd a világra, az emberekre. Míg a mesenézésnél a külső kép megjelenésével leáll a belső képkészítés, amely a lényege a megküzdés fejlődésének és a negatív érzelmek feldolgozásának, szorongások oldásának. Nincs baj a mesefilmekkel, de tudnunk kell, hogy mesenézés közben a gyermek nem tudja feldolgozni feszültségeit, mert nem tud különbséget tenni a belső és külső képek között. Így ha saját maga is küzd valamilyen érzelmi problémával, akkor a tévé, tablet előtt egyre feszültebb, esetleg egyre agresszívabb lesz. Ha nincs belső kép, nincs mozgás, akkor stresszkezelés, érzelmi feldolgozás sincs. Természetesen nem azt szeretném ezzel mondani, hogy ne nézzenek mesét a gyermekek, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mesenézés ne váltsa ki a meseolvasást, a mesék elbeszélését vagy a közös játékot.

A végére még egy jó hírt is tartogatok Önöknek. A Szuperjáték webáruházzal kötött együttműködési megállapodásunk értelmében a webshopban történő minden játékvásárlásra 10% kedvezményt kapnak Önök, kedves Klienseim, Olvasóim és Honlaplátogatóim. A kedvezményes vásárlásról a linkve kattintva tudhat meg többet. Az oldalon néhány tippet is talál tőlem a társasjátékok kiválasztásához.

Örömökben és fejlődésben gazdag játszás-, és meseélményeket kívánok Önöknek!