Kedves Látogató! Jelenleg sajnos nem tudok új klienst fogadni, mert nincs szabad helyem, és sajnos nem tudok szabad kapacitással rendelkező kollégát sem ajánlani.
Kérem, ezen tényt vegye figyelembe, amikor kapcsolatba lép velem. Köszönettel, Kisnémet Mónika

Pár- és családterápia

„Meg kell dolgoznod azért, hogy a családod boldog legyen veled. Nem megy másképp. A boldogság nem pottyan az öledbe, mint a mesében.”
Vág Bernadett

Hagyományos pár- és családterápia

Ezen konzultációk célja a párkapcsolatban élők közötti kapcsolati konfliktusok feloldása egymás álláspontjának megértésével, a felek számára elfogadható megoldások megtalálása és a vágyott változás elérése. 2012-ben fejezetem be pár és családterápiás képzésemet Kovács Miklós és Dr. Barát Katalin kiképző családterapeutáknál, azóta családterapeuta jelöltként dolgozom párokkal, családokkal.

A konzultációkat a Magyar Családterápiás Egyesület Családterápiás Protokolljának megfelelően tartom. Többnyire egyedül, de szükség esetén kettős vezetéssel Csató Gyula családkonzultáns jelölttel együtt, szupervízióval végzem. Az ülések időtartama általában két óra. Egy konzultációs folyamat általában 6-25 ülésben zajlik. Kezdetben általában hetenkénti/kéthetenkénti és végül havonkénti gyakorisággal. Szükség esetén után-követő ülés lehetséges 3-6-12 hónappal a folyamat lezárása után.

Néhány példa, amikor a párkonzultáció, illetve terápia segíteni tud:

 • Döntéshelyzetnél, miszerint együtt vagy külön.
 • Ha eldöntötték, hogy meg akarják javítani kapcsolatukat, de nem tudják, hogyan álljanak neki.
 • Ha szeretik egymást, de nem értenek szót egymással és sok a konfliktus, amelyeket szeretnének megoldani.
 • Bemerevedett álláspontoknál.
 • Társas magánynál
 • Ha a az egyik fél nem tud kijönni párja családjával és ezért sok konfliktus van a pár tagjai között.
 • Szeretik egymást, de kihűlőben van, vagy kihűlt a kapcsolat, de meg szeretnénk menteni azt, és együtt szeretnénk folytatni.
 • Élethelyzet krízisnél (pl.: megcsalás, háromszögek, gyermekvállalási gondok, stb.).
 • Válás esetén – különösen, ha gyermek(ek) is van(nak) a családban.
 • Megelőzés céljából, előre szeretnének megismerkedni a nehézségekkel és felkészülni rá.

Néhány példa, amikor a szülőkonzultáció, illetve családterápia segíteni tud:

 • Ha a család életében lévő események érzelmileg megterhelőek (pl.: kistestvér születése, gyerekek iskolába mennek, valamelyik szülő elveszíti a munkáját, vagy éppen, hogy munkába áll hosszas otthonmaradás után).
 • Ha a család veszteségekkel küzd (pl.: haláleset, szeretett óvónéni, tanár elvesztése, stb.).
 • Válás közeli állapotnál a megfelelő döntés meghozatalához.
 • Válásterápia a család bármely tagjánál észlelt érzelmi nehézségek megoldása vagy elkerülése végett.
 • Ha a szülők nehézségekkel küzdenek a nevelésben, a gyerekekkel való szóértésben.
 • A gyermeknél magatartási, tanulási problémákat, szorongást, alvásproblémákat, testvérféltékenységet stb. tapasztalnak.

A családkonzultációk gyakran kiegészítő ülések a gyermekek terápiájához, vagy önmagában, mint szülőkonzultációk is igénybe vehetők. Ilyenkor az ülések célja a családi rendszer, nevelési elvek áttekintése stb., a problémák beazonosítása és új megoldások kipróbálása a gyermek, illetve család lelki egyensúlyának visszaállítása céljából.

A hagyományos pár- és családterápia rendszerszemléletű, azaz nem hibásokat keres, hanem a családtagok közötti interakciók kölcsönhatásából kialakuló problémák megoldására fókuszál, így intervenciókat is ezek mentén facilitál. Integratív szemléletű is, így a konzultációk során számos terápiás megközelítés, paradigma, módszer vegyítésével dolgozik, problémától és a párok, családok „szájíze szerint”. Különféle akciós technikákat (pl. Gestalt technikák, szoborépítés, levélírás, vizualizáció stb.), szimbolikus, kreatív technikákat, terápiás módszereket (pl. rajzolás, gyurmázás stb., OH- asszociációs kártyák), kognitív technikákat alkalmazok és gyakori, hogy a családtagok otthoni feladatokat is kapnak.

Érzelmi Fókuszú Párterápia

Az EFT párterápia célja a párkapcsolatban élők közötti kapcsolati konfliktusok feloldása egymás álláspontjának megértésével, a felek számára elfogadható megoldások megtalálása és a vágyott változás elérése, valamint szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó kötelék kiépítése a párkapcsolati kötődés természetének megértésével, egymás kötődési stratégiájának megismerésével, valamint az új kötődési élmények által. A biztonságot adó kötelék nélkül sem bizalmon alapuló, szeretetteljes és tartós párkapcsolatunk nem lehet, sem sikeres párkapcsolati probléma megoldáskészlettel nem rendelkezhetünk a krízisekhez.

eft parterapia_700x320

Az érzelmi fókuszú módszert és terápiát Sue Johnson és Les Greenberg dolgozta ki az 1980-as években, amelyet egyéni terápiáknál, párterápiáknál és családterápiáknál is alkalmaznak. Az EFT egy rövid, 8-20 ülésből álló strukturált megközelítése a terápiáknak. Az EFT terápiás beavatkozásai is integratív jellegűek, részben a humanisztikus és élménycentrikus megközelítéseket vegyítik annak érdekében, hogy újrastrukturálják az érzelmi élményeket, részben a rendszerszemléletű, strukturális megközelítést alkalmazzák a pár tagjai között zajló interakciók újrastrukturálására.

Az EFT hatékonyságának mérésére, igazolására folyamatosan kutatásokat végeznek. Ezen kutatások eredményei hosszú távon is fennmaradó nagy terápiás hatást mutatnak. Az EFT eredményességét igazolták magánpraxisban és egyetemi képzőközpontokban végzett terápiáknál, olyan párok esetében, amelyek depresszióval, vagy traumát követő szorongással, vagy testi betegségekkel, illetve megbocsátási dilemmákkal küzdenek. Az EFT-t különböző kultúrájú csoportokkal és különböző iskolai végzettségű párokkal is eredményesen használták szerte a nagyvilágban.

Az EFT elmélete a kötődéselméleten alapszik, amely a gyermeki kötődéseket vizsgálta először, majd a felnőtt szerelmi kötődések megértésére is kiterjedt. A módszer eredményességét az adja, hogy a módszer magába foglalja a legújabb tudományos eredményeket a felnőtt intim kapcsolatokról. AZ EFT magyarázó keretrendszere lehetőséget ad a párnak, hogy megértse problémájuk mélyben gyökerező okait, hogy a hibáztatás helyett az együttműködést, az empátiát válasszák. Az EFT a pár tagjai közötti kötelék, az érzelmi biztonság megerősítésével foglalkozik. Az EFT úgy tekint a párkapcsolati distresszre, mint amelyet a bizonytalan kötődés okozta negatív érzelmek mindent elsöprő ereje tart fenn.

További információ Susan M. Johnson: Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata – a kapcsolat megteremtése című könyvében található, vagy az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány honlapján.

Párkapcsolati edukációs csoport – EFT Tarts szorosan

A Hold Me Tight (Tarts Szorosan) Program Dr. Sue Johnson párterapeuta által kidolgozott, párkapcsolati érzelmi szükségletekre strukturált, 8 lépésből álló nemzetközi tréning, amely az érzelmi fókuszú párterápia elméletére és terápiás módszertanára épülve gazdagítja és mélyíti a párkapcsolatokat. A programra azon pároknak érdemes jelentkezni, akik szeretnének közelebb kerülni egymáshoz, szeretnék elmélyíteni a párkapcsolatukat és megerősíteni érzelmi biztonságukat, valamint fejlődni szeretnének nehézségeik közös megoldásában, konfliktusaik hatékony kezelésében.

a_vizparti_par_kicsi

A szeretet-, és bizalomteljes felnőtt párkapcsolat három alapvető feltétele: az egymással szembeni nyitottság, az egymásra hangolódás és a kölcsönös válaszkészség. A tréning célja, hogy a párok megismerjék a párkapcsolati kötődés természetét, egymás kötődési stratégiáját, és egymást segítve kialakítsák a biztonságos kötődést, hatékonyabb problémamegoldási mintákat, amelyek nélkül tartós, bizalmon alapuló szeretetteljes kapcsolat nem alakulhat ki és nem tartható fenn.

A program felépítése:
A program során a párok többek között tematizált videorészleteket néznek meg, majd a kidolgozott tematika alapján először kettesben megbeszélik a videón felvetett kérdéseket, amely beszélgetésbe facilitálólag bekapcsolódom. Majd a párok közösen is átdolgozzák a hallottakat és saját szempontjaikat, véleményüket. A csoportfoglalkozások során a fókuszt a folyamatokra, az elhangzottak általánosabb értékelésére, a felmerülő kérdések átbeszélésére és nem a párok személyes gondjaira helyezzük.

A program elméleti háttere:
Az érzelmi fókuszú modellt és terápiát (EFT) Sue Johnson és Les Greenberg alkotta meg az 1980-as években. Ezt a modellt pár-, család-, és egyéni terápiáknál, valamint a Tarts szorosan tréningnél is alkalmazzák. Az EFT terápiás beavatkozásai, illetve tréningjei integrálják a humanisztikus és élménycentrikus, valamint a rendszerszemléletű, strukturális megközelítéseket annak érdekében, hogy újrastrukturálják az érzelmi élményeket, valamint a pár/család tagjai között zajló interakciókat, ezzel hozzásegítve őket egy kiegyensúlyozottabb és boldogabb élethez.

A program főbb témakörei:
1. alkalom: A szerelem és a szerelem megélése, az érzelmi biztonság feltételei.
2. alkalom: Hogyan fut zátonyra a szerelem? A párkapcsolatot kikezdő ördögi párbeszédek típusai.
3. alkalom: Hol a fájó pont? Az érzelmi sebezhetőségről bővebben…
4. alkalom: Párkapcsolati ballépések össztánca. Hogyan mélyülnek el a konfliktusok és alakulnak ki az állóháborúk.
5. alkalom: Tarts szorosan – Érzelmi elköteleződés és kapcsolódás.
6. alkalom: Hogyan bocsássuk meg a sérelmeket?
7. alkalom: Kötődés szex és érintés útján.
8. alkalom: Hogyan tartsuk életben a szerelmet?

A tréning alapvetően nem terápiás jellegű, hanem párkapcsolati edukációs tréning, amelyre érdemes akár preventív célzattal jelentkezni, vagy párterápiát megelőzve, kiegészítve is.

A pár és családterápiás képzésemet 2012-ben fejezetem be Kovács Miklós és Dr. Barát Katalin kiképző családterapeutáknál, azóta családterapeuta jelöltként dolgozom párokkal, családokkal. Magyarországon az első, jelenleg is zajló EFT módszer-specifikus képzést 2016-ban indította a Magyar Családterápiás Egyesület, amely képzésen jómagam is folytatom ezen irányú tanulmányaimat.

A Tarts szorosan nemzetközi program 2016 óta érhető el Magyarországon is. A program meghirdetésének feltétele a Tarts Szorosan csoportvezetői képesítés, amelyet az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány első és jelenleg egyetlen képzésén én is megszereztem.

A terápiákat a Magyar Családterápiás Egyesület Családterápiás Protokolljának, valamint az EFT protokolljának megfelelően tartom.

Lépjen velem kapcsolatba!

Ha szeretne időpontot egyeztetni, vagy kérdése van hozzám, akkor az alábbi űrlap segítségével tudja felvenni a kapcsolatot velem.

  Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztót